نماد فرهنگی هر شهری را می توان در دنیای امروزی دانشگاه تلقی کرد . دا نشگاه جایگاهی تحقیق و پزوهش کلیه علوم ا سلامی٬ پزشکی .......... است با توجه به فرمایش گهر بار  امام (ره) : دانشگاه کارخانه بزرگ ادم سازی است .

 بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه  این موسسه علمی ٬لازم است شخصی که مدیریت این مجموعه را عهدار می شود٫ باید  در تمام زمینه ها سر آمد و اگاه به تمام مسائل  دانشگاه و حواشی اطراف آن باشد.

 اما متاسفانه مدت مدیدی است که از مدیریت ایشان بر این مسند میگذرد ولی به جایی  بعد فرهنگی آن تنها چیزی که عاید مجموعه دانشگاهیان شده است بعد نظامی و نظامی گیری و جبهه گرفتن کار کنان بر علیه همدیگر است  تا جایی که  هر رهگذری   از اوضاع و احوال  این مجموعه با خبر است ٬

نگارنده بر این باور است باید مدیریت اجرایی شهرستان موضوع را بسیار جدی قلمداد و پیگیری کند٬  چرا که   نه می توان از مدیریت جدید با این رفتارش انتظار داشت که شرایط موجود را جمع و جور کند٬ نه می توان از مدیریت قبلی انتظار داشت   که بداند   مدیریت مورثی نیست . 

+ نوشته شده توسط رضا در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ و ساعت 14:57 |